„Projekt wdrażany przez Sportis SFC S.A. obejmuje opracowanie dla klubu sportowego innowacyjnego urządzenia do prowadzenia intensywnych treningów piłkarskich w oparciu o mobilną konstrukcję. Przeznaczona do prowadzenia indywidualnych treningów piłkarskich w oparciu o standardowe i definiowalne programy treningowe realizowane za pośrednictwem programu sterującego urządzeniami i przebiegiem treningu w klatce. „Nazwa Projektu : Opracowanie dla klubu sportowego Sportis SFC S.A. rozwiązania konstrukcyjnego w postaci innowacyjnego urządzenia do prowadzenia intensywnych treningów piłkarskich w oparciu o mobilną konstrukcję klatki wraz z systemem sterowania urządzeniami treningowymi oraz przebiegiem treningu. Nr umowy: POIR.02.03.02-04-0087/20, Dofinansowanie projektu z UE: 265 200,00 zł"

„Firma Sportis SFC S.A. wzięła udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanym z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”. Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony. Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy. Koszt usługi objętej grantem brutto: 1997 PLN. Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE: 1461,22 PLN"